Siaran Pers PB IDI untuk Ketua IDI Wilayah, IDI Cabang dan Ketua Perhimpunan